Melitor

Realizacje Melitor w 2013 r.

 • Przebudowa układu wodnego w Ogrodzie Saskim w m. Lublin
 • Odbudowa progu korekcyjnego na rz. Bystrzyca w m. Lublin
 • Zabezpieczenie skarp rzeki Ciemięga wraz z remontem drogi w m. Dys
 • Odbudowa budowli regulacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisła w m. Kępa Chotecka

Pozostałe realizacje

 • Zabezpieczenie skarp rzeki Wieprz w obrębie mostu w ciągu drogi krajowej w Krasnymstawie.
 • Umocnienie brzegów rzeki Żółkiewka w obrębie mostu w ciągu drogi krajowej w Krasnymstawie.
 • Regulacja rzeki i umocnienie terenu w obrębie zabytkowego mostu na rzece Bystrzyca zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamojskiej w Lublinie.
 • Wykonanie konserwacji Kanału Wieprz – Krzna w km 53+600 – 102 +880 tj. 49,28 km wraz z bieżącymi remontami jazów w km 64+340 i 73+600 oraz udrożnieniem syfonu w km 61+930, pow. Parczew.
 • Wykonanie konserwacji Kanału Wieprz – Krzna w km 102+880 – 139+880 tj. 37,00 km pow. Radzyń Podlaski.
 • Wykonanie konserwacji Kanału Wieprz – Krzna w km 0+000-19+000 tj. 19,00 km wraz z bieżącymi remontami jazów Węzła w Borowicy pow. Krasnystaw.
 • Wykonanie konserwacji rzeki Czechówka w km 0+000 – 1+280 i 1+920 5+740 tj. 5,1 km w m. Lublin.
 • Wykonanie konserwacji rzeki Urzędówka w km 7+600 – 9+100 i 22+000 -24+460 tj. 2,96 km gm. Wilkołaz.
 • Wykonanie części hydrotechnicznej podczas budowy obwodnicy miasta Kraśnika, woj. lubelskie.
 • Odcinkowa regulacja rzeki Wieprz w rejonie mostu w Woli Skromowskiej.
 • Wykonanie regulacji i umocnienia dna i skarp rzeki Tyśmienicy w m. Kock.
 • Regulacja i zabezpieczenie skarp rowu melioracyjnego w m. Bogucin, gm. Garbów.
 • Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 109635L od km 0+000 do km 0+350 w m. Boniewo, gm. Fajsławice.
 • Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug w km 458 – 459 m. Dorohusk – znak graniczny 987, pow. Chełm, woj. lubelskie..
 • Remont zniszczonego zabezpieczenia brzegów rzeki Wisły przy bulwarze na długości 400 m oraz zalanej instalacji elektrycznej, oświetleniowej bulwaru nad rzeką Wisłą w m. Puławy.
 • Umocnienie dna i skarpy odnogi rzeki Wisły w km 343-344 (obwałowanie w km 14+880 – 15+166 i 15+468 – 15+598) dla zabezpieczenia podłoża zmodernizowanego obwałowania rz. Wisły w Dolinie Opolskiej gm. Wilków, woj. lubelskie.
 • Wykonanie remontu i konserwacji zapór bocznych i rowów opaskowych zbiornika wodnego Zemborzyce w m. Lublin.
 • Wykonanie zbiorników wodnych małej retencji na terenie nadleśnictwa Krasnystaw.

ul. Rzeckiego 21
20-637 Lublin

tel/fax.: 81 524 06 10
e-mail: melitor@o2.pl

realizacja c2i.pl